Co znamená rychlostní index pneumatiky

Mezi mnoha parametry pneumatik je rychlostní index jedním z klíčových faktorů, který by měl být pečlivě překontrolován při výběru nových pneumatik. V tomto článku se podíváme na význam rychlostního indexu a jaký vliv má na bezpečnost.

 Co znamená rychlostní index pneumatiky

Rychlostní index pneumatiky je číslo, které udává maximální rychlost, při které je pneumatika schopna bezpečně fungovat a odolávat zatížení. Z tohoto důvodu by neměla být doporučená rychlost překračována, protože by to mohlo ohrozit samotného řidiče a i jeho okolí.

Rychlostní index se obvykle nachází na boku pneumatiky a značí se jedním nebo dvěma písmeny, následovanými číslem. Pohybuje se od hodnoty A1 (nejnižší maximální rychlost) až po ZR (nejvyšší maximální rychlost), přičemž každé písmeno odpovídá určité rychlosti.

Například rychlostní index "T" označuje maximální rychlost 190 km/h a rychlostní index "V" označuje maximální rychlost 240 km/h.

Jak je to s rychlostním indexem u policie a techniků na STK

Při výběru nových pneumatik je důležité zvolit pneumatiky s odpovídajícím rychlostním indexem pro daný typ vozidla. Tento údaj je možné najít ve velkém technickém průkazu vozidla, a to v kolonce „Nápravy“ na řádku 20. potažmo 21. dále pak v dalších záznamech u alternativních zapsaných rozměrů kol a pneumatik.

Je důležité, aby řidiči dodržovali rychlostní index uvedený v technickém průkazu vozidla. Pokud by byl zvolen špatný rychlostní index, mohli by se řidiči dostat do potíží během silniční kontroly a být potrestáni pokutou. Technici provádějící technickou kontrolu vozidla zkontrolují, zda pneumatiky odpovídají rychlostnímu indexu uvedenému v TP. Použití pneumatik s nesprávným rozměrem nebo nižším rychlostním indexem, než uvedený v TP jsou nejčastějšími důvody, proč vozidlo selže během technické kontroly.

Tabulka indexu rychlosti

Zde je přehled všech indexů rychlosti:

Označení rychlostního indexu Rychlost
A1 5 km/h
A2 10 km/h
A3 15 km/h
A4 20 km/h
A5 25 km/h
A6 30 km/h
A7 35 km/h
A8 40 km/h
B 50 km/h
C 60 km/h
D 65 km/h
E 70 km/h
F 80 km/h
G 90 km/h
J 10 km/h
K 110 km/h
L 120 km/h
M 130 km/h
N 140 km/h
P 150 km/h
Q 160 km/h
R 170 km/h
S 180 km/h
T 190 km/h
U 200 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
W 270 km/h
Y 300 km/h
ZR >300 km/h

Je důležité si uvědomit, že rychlostní index není jediným faktorem ovlivňujícím bezpečnost jízdy. Mezi další faktory ovlivňující bezpečnou jízdu patří například stav vozovky, vozidla, počasí atd.